دومین کنگره ملی مهندسی عمران

معیارهای موفقیت پروژه‌های BOT

شناسه : 978 11 فوریه 2006 - 13:55 182 بازدید ارسال توسط :

در این مقاله با تعریف موفقیت پروژه به عنوان شرایط کسب منافع متعادل توسط همه طرفهای قراردادی، با استفاده از تجربیات جهانی از پروژه‌های موفق و یا شکست خورده،‌ معیارهای لازم برای موفقیت پروژه‌های BOT پیشنهاد شده است.

معیارهای موفقیت پروژه‌های BOT
پ
پ

مقاله معیارهای موفقیت پروژه‌های BOT

  گرشاسب خزائنی
    عباس افشار

سال انتشار: ۱۳۸۴

چکیده مقاله:

BOT به عنوان روشی برای جذب بخش خصوصی در پروژه‌های زیر بنایی عمومی، گسترش روز افزونی در سراسر جهان داشته است. این روش با وجود تمامی ویژگی های مثبت خود همواره توانایی دست‌یابی به اهداف خود را نداشته است؛ نمونه‌های زیادی را می‌توان یافت که پروژه‌های BOT با شکست و عدم موفقیت مطلوب مواجه شده‌اند [1]و[2]. شکست در چنین پروژه‌هایی هزینه‌های سنگین اقتصادی و اجتماعی را به تمامی طرفهای قرارداد، بخصوص کشور میزبان تحمیل خواهد کرد. به همین قصد دولتها به دنبال ساختاری هستند که بتواند این چنین پروژه‌هایی را برای رسیدن به اهداف خود، حمایت کند؛ ایجاد چنین ساختاری نیازمند یافتن عوامل موثر در موفقیت/عدم موفقیت پروژههای BOT است. معیارهای موفقیت پروژه BOT عواملی هستند که حضورشان شانس موفقیت پروژه را افزایش خواهد.لذا هر اسپانسر خصوصی یا دولتی مشارکت کننده در این پروژه ها باید عنایت خاصی به آنها داشته باشد. در این مقاله با تعریف موفقیت پروژه به عنوان شرایط کسب منافع متعادل توسط همه طرفهای قراردادی، با استفاده از تجربیات جهانی از پروژه‌های موفق و یا شکست خورده،‌ معیارهای لازم برای موفقیت پروژه‌های BOT پیشنهاد شده است.

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.