مجله مهندسی عمران مدرس

بررسی تاثیر افزایش دمای اولیه بر پارامترهای دوامی بتن حاوی میکروسیلیس

شناسه : 961 11 فوریه 2020 - 13:41 529 بازدید ارسال توسط :

در این مقاله تأثیر افزایش دماي اولیه بر نفوذ یون کلر و ریز ساختار بتن هاي حاوي میکرو سیلیس بررسی شده است .

بررسی تاثیر افزایش دمای اولیه بر پارامترهای دوامی بتن حاوی میکروسیلیس
پ
پ

تأثیر افزایش دمای اولیه بر دوام بتن‌های حاوی میکروسیلیس– مقاومت بتن در برابر خوردگی

مصطفی خانزادی، گرشاسب خزائنی، علی فصحتی

مجله علمی پژوهشی مهندسی عمران مدرس، دوره ۱۲، شماره ۳ – ( ۱۳۹۱ )

چکیده:
چکیده- در این مقاله تأثیر افزایش دمای اولیه بر نفوذ یون کلر و ریز ساختار بتن های حاوی میکرو سیلیس بررسی شده است. برای این منظور دو طرح اختلاط بتن معمولی و بتن حاوی میکروسیلیسدر سه دمای ساخت 20، 30 و 40 درجه سانتی گراد مطالعه شده اند. تمامی نمونه ها با نسبت آب به سیمان ثابت 45/0 و عیار (kg/m3)400 در اسلامپ ثابت ساخته شده و آزمایش مقاومت الکتریکی، پتانسیل الکتریکی و نفوذ یون کلر روی نمونه ها انجام شده است. نتایج آزمایش های خوردگی نشان می دهد که در دمای بالا مقاومت بتن در برابر خوردگی کاهش یافته و نفوذ یون کلر افزایش پیدا می کند. در حالی که با افزوده شدن میکروسیلیس به طرح، مقاومت الکتریکی افزایش و نفوذ یون کلر در نمونه ها کاهش پیدا می کند. مشاهدات SEM نشان می دهد که ذرات میکروسیلیس هسته هایی برای هیدراسیون سیمان ایجاد کرده و در نتیجه ساختار همگن تر و منافذ کوچک تری را به وجود می آوردند.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.