مجله ی مهندسی عمران شریف

مدل چند معیاره ی ارزیابی موفقیت پروژه های BOT

شناسه : 941 11 فوریه 2020 - 11:13 254 بازدید ارسال توسط :

در این مقاله مدلی ریاضی براساس مدل TOPSIS برای ارزیابی موفقیت پروژه های BOT ارایه شده است که با دریافت مشخصات پروژه از طریق شاخص های موفقیت CSFs، شانس انجام موفق آن را ارزیابی می کند.

مدل چند معیاره ی ارزیابی موفقیت پروژه های BOT
پ
پ

مدل چند معیاره ی ارزیابی موفقیت ایده آل پروژه های BOT، ساختار و کاربرد مدل

  گرشاسب خزاینی،   مصطفی خانزادی،  عباس افشار

سال انتشار: ۱۳۹۱

مجله ی مهندسی عمران شریف، دوره: 28، شماره: 2

چکیده مقاله:

موفقیت نسبی و گسترش جهانی روش BOT، موجب استقبال چشمگیری کشورهای در حال توسعه برای اجرای پروژه هایی شده است. که دچار کمبود منابع یا عدم دسترسی به فناوری مورد نیاز هستند تجارب حاضر نشان می دهند که لزوما نمی توان هر پروژه یی را با این روش اجرا کرد. لذا ارایه ی چارچوب و مدلی که در نقطه ی آغازین پروژه قابلیت اجرای آن را به روش BOT ارزیابی کند، بسیار مفید خواهد بود. در این نوشتار مدلی ریاضی براساس مدل TOPSIS برای ارزیابی موفقیت پروژه های BOT ارایه شده است که با دریافت مشخصات پروژه از طریق شاخص های موفقیت CSFs، شانس انجام موفق آن را ارزیابی می کند. این مدل همچنین با اندازه گیری تاثیر هر عامل در موفقیت پروژه، می تواند احتمال موفقیت آن را افزایش دهد.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.