دانشگاه علم و صنعت منتشر کرد:

کتاب بیمه در قراردادهای عمرانی

شناسه : 868 10 فوریه 2019 - 0:46 284 بازدید ارسال توسط :

این کتاب با مرور مفاهیم قرادادهای بیمه ای، تلاش نموده است انواع پوشش های بیمه ای را برای مدیریت ریسک های طرح های عمرانی معرفی و جایگاه آن را در ساختارهای قراردادی تعریف نماید. هدف نهایی این مجموعه توسعه شناخت و کاربرد بیمه به عنوان ابزاری حرفه ای و با صرفه در مدیریت ریسک قرار دادهای عمرانی است.

کتاب بیمه در قراردادهای عمرانی
پ
پ

بیمه در قراردادهای عمرانی

مولف: دکتر مصطفی خانزادی و دکتر گرشاسب خزائنی

ناشر:دانشگاه علم و صنعت ایران

تاریخ انتشار۱۳۸۸

در یک پروژه ساخت انواع ریسک ها می تواند سرمایه، نیروی انسانی، مصالح و ماشین آلات پروژه ها و منافع ذینفعان آن­ها را تهدید نماید. طبیعتاًحفاظت از پروژه و دارایی های آن در برابر ریسک های ممکن، دغدغه بسیار بزرگی برای کار فرمایان و مجریان پروژه ها است. اصولا کاربرد بیمه در قراردادهای عمرانی، انتقال این ریسک­ها به یک سازمان بیرونی است که توانائی مدیریت و یا باز پرداخت زیان ناشی از وقوع ریسک ها را دارا می باشد. لیکن به دلیل فقدان ظرفیت­های مناسب در صنعت بیمه و عدم آشنایی با ظرافت های صنعت بیمه از سوی دست اندرکاران طرح های عمرانی،در مقایسه با سرمایه و منافعی که در معرض خطر گرفته، حجم پوشش های بیمه­ای مورد استفاده در قرارداهای عمرانی کشور بسیار ناچیز بوده است. چنین رویکردی، باعث افزایش هزینه سرمایه گذاری طرح های عمرانی و عدم امکان بهره برداری از سیستم های نوین قرادادهای بین المللی شده است. این کتاب با مرور مفاهیم قرادادهای بیمه ای، تلاش نموده است انواع پوشش های بیمه ای را برای مدیریت ریسک های طرح های عمرانی معرفی و جایگاه آن را در ساختارهای قراردادی تعریف نماید. هدف نهایی این مجموعه توسعه شناخت و کاربرد بیمه به عنوان ابزاری حرفه ای و با صرفه در مدیریت ریسک قرار دادهای عمرانی است.

فصل ۱٫ پیشگفتار

فصل ۲٫ آشنایی با بیمه

فصل ۳٫ جایگاه بیمه در تعهدات کار فرما و پیمانکار

فصل ۴٫ بیمه پوششی برای جبران ریسکها در قرار داد

فصل ۵٫ مفاهیم و تعاریف در بیمه

فصل ۶٫ انواع بیمه ها در قراردادهای عمرانی

فصل ۷٫ بیمه حمایتی (اجباری)

فصل ۸٫ بیمه های تجاری

فصل ۹٫ بیمه مهندسی

فصل ۱۰٫ قراردادهای بیمه

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.