فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بتن

بررسی مکانیزم‌های تاثیر نانو ذرات سیلیس در بهبود خواص مکانیکی بتن مطالعه ریزساختارها

شناسه : 648 03 فوریه 2020 - 17:24 258 بازدید ارسال توسط :

در این مقاله میزان اثرگذاری و محدودیت‌های مکانیزم‌های احتمالی تاثیر نانو ذرات در بهبود خواص بتن آزمایش‌شده است

بررسی مکانیزم‌های تاثیر نانو ذرات سیلیس در بهبود خواص مکانیکی بتن مطالعه ریزساختارها
پ
پ

بررسی مکانیزم‌های تاثیر نانو ذرات سیلیس در بهبود خواص مکانیکی بتن مطالعه ریزساختارها

محسن تدین ، مصطفی خانزادی ، گرشاسب خزائنی

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بتن، دوره 4، شماره 2 – شماره پیاپی 6
تابستان 1390

در سال‌های اخیر استفاده از نانو ذرات برای بهبود خواص بتن چشم‌انداز جدیدی را در تکنولوژی بتن ایجاد نموده است. مطالعات صورت‌گرفته در این زمینه نشان دهندۀ بهبود خواص بتن و کسب مقاومت‌های بالاتر با افزودن ذرات نانوسیلیس به مخلوط بتنی است. ولی نتایج و مکانیزم‌های متفاوت گزارش‌شده برای توجیه رفتار نانو ذرات در مخلوط؛ تعمیم نتایج و پیش‌بینی رفتار نانو بتن‌ها را دشوار ساخته است. در این مقاله میزان اثرگذاری و محدودیت‌های مکانیزم‌های احتمالی تاثیر نانو ذرات در بهبود خواص بتن آزمایش‌شده است. برای این منظور نمونه‌های آزمایشگاهی در طرح اختلاط‌های متفاوت ساخته‌ شده و با بهره‌برداری از عکس‌های میکروسکپ الکترونی روبشی(SEM)، تاثیر ذرات نانو سیلیس بر ریز‌ساختار آنها نشان داده شده است. مشاهدات SEM اثبات می‌کند که تاثیر نانو ذرات سیلیس به علت سطح ویژه بالا و ریزی زیاد آنها،می‌بایست در اندرکنش مکانیزم پرکنندگی و هسته‌زایی و فعالیت پوزولانی جستجو کرد. هر کدام از این مکانیزم ها در سنین مختلف هیدراسیون غالب بوده و موجب تاثیر‌گذاری بر ریزساختار و خواص مکانیکی بتن می‌باشد

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.