مجله علمی و پژوهشی اساس

موفقیت مشارکت عمومی خصوصی در جذب سرمایه گذار

شناسه : 2561 04 اکتبر 2020 - 23:55 533 بازدید ارسال توسط : نویسنده : گرشاسب خزائنی

در این مقاله با توسعه مفهوم موفقیت به دو فاکتور جذابیت مالی سرمایه گذاری و قابلیت اعتماد بازگشت سرمایه، مدلی کمی برای ارزیابی شانس موفقیت یک پروژه PPP پیش از مرحله مناقصه ارائه شده است. که به دستگاه های اجرائی اجازه می دهد قبل از صرف هر نوع هزینه و اعتبار، شانس موفقیت پروژه را در جذب سرمایه گذار خصوصی اندازه گیری کند.

موفقیت مشارکت عمومی خصوصی در جذب سرمایه گذار
پ
پ

ارائه مدل کمی برای ارزیابی موفقیت پروژه های مشارکت عمومی خصوصی در جذب سرمایه گذاری خصوصی

گرشاسب خزائنی ، صفر بیات، احسان اله ضیغمی، حمیدرضا عباسیان جهرمی

مجله علمی و پژوهشی اساس (انجمن مهندسی عمران ایران)

انتشار آنلاین ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

چکیده
به دلیل محدودیت مالی و تکنولوژی، امروز رقابت جدی بین کشورهای در حال توسعه برای جذب سرمایه های خصوصی به روش مشارکت عمومی خصوصی (PPP) شکل گرفته است. ولی شکست در این روش می تواند زمان و هزینه به مراتب سنگین تر از قراردادهای متعارف را به دولت تحویل نمایند.
در این مقاله با توسعه مفهوم موفقیت به دو فاکتور جذابیت مالی سرمایه گذاری و قابلیت اعتماد بازگشت سرمایه، مدلی کمی برای ارزیابی شانس موفقیت یک پروژه مشارکت عمومی خصوصی (PPP) پیش از مرحله مناقصه ارائه شده است. مدل ارزیابی ایده‌آل موفقیت (ISEM) که در این مقاله معرفی شده است، با مقایسه الگوی تخصیص ریسک قرارداد، به دولت و دستگاه های اجرائی اجازه می دهد قبل از صرف هر نوع هزینه و اعتبار، شانس موفقیت پروژه را در جذب سرمایه گذار خصوصی اندازه گیری کند.
مدل پیشنهادی با استفاده از اطلاعات ۷ پروژه موردی مشارکت عمومی خصوصی در داخل کشور و ۳ پروژه بین المللی توسعه یافته و نتایج آن تدقیق شده است. نهایتا با کاربرد عملی این مدل در دو پروژه برق آبی بزرگ کشور که در مرحله آماده سازی قرار داشته اند، کارفرمای دولتی توانسته است با بازنگری ساختار قرارداد، تعبیه ابزارهای تعهدی، و یا طراحی مکانیزم های مالی، جذابیت پروژه برای سرمایه گذاری و در نتیجه احتمال موفقیت پروژه را افزایش دهد.ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.