مجله علمی و پژوهشی اساس

مدل تخصیص کمی ریسک ، الگوریتم بهینه سازی چندهدفه

شناسه : 2542 20 سپتامبر 2020 - 12:28 741 بازدید ارسال توسط : نویسنده : گرشاسب خزائنی

تخصیص ریسک غیر شفاف علت اصلی افزایش ادعاهای قرادادی و شکست پروژه های ساخت است. در این مقاله یک مدل کمی برای انتخاب تخصیص بهینه ریسک های پروژه ارائه شده است.

مدل تخصیص کمی ریسک ، الگوریتم بهینه سازی چندهدفه
پ
پ

مدل تصمیم گیری تخصیص کمی ریسک ؛ الگوریتم بهینه سازی چندهدفه جامعه مورچگان

مهدی فتاحی، گرشاسب خزائنی ،احسان اله ضیغمی و حمیدرضا عباسیان جهرمی

فصلنامه علمی پژوهشی اساس

انجمن مهندسی عمران ایران

دوره ۲۱، شماره ۵۵ بهار ۱۳۹۹ صفحه ۴۴-۵۴

چکیده:
انتخاب نحوه تخصیص ریسک ها، یک تصمیم استراتژیک در پروژه های ساخت می باشد که می تواند به میزان زیادی هزینه و زمان پروژه را متاثر نماید. به نحوی که تخصیص ریسک ناصحیح یا غیر شفاف را علت اصلی افزایش ادعاهای قرادادی و شکست پروژه های ساخت دانسته اند. در این مقاله یک مدل کمی برای انتخاب تخصیص بهینه ریسک های پروژه به منظور دست یابی به انتظارات متفاوت کارفرمایان ارائه شده است. مدل پیشنهادی، تخصیص بهینه ریسک ها را به نحوی پیشنهاد می نماید که بالاترین سطح اعتماد از دستیابی به اهداف پروژه را با کمترین هزینه و قرارگیری کارفرما در معرض پایین ترین سطح ریسک ها امکان پذیر نماید. برای این منظور یک الگوریتم بهینه سازی چند هدفه جامعه مورچگان توسعه یافته است که به خوبی قابلیت پیاده سازی در پروژه های چند عاملی و پیچیده امروزی را دارا می باشد. همچنین نتایج پیاده سازی این مدل در یک پروژه موردی و آنالیز حساسیت، نشان دهنده توانایی آن در انتخاب مناسب ترین ضمانت ها می باشد.
برای دانلود مقاله به آدرس سایت مجله اساس مراجعه یا لینک زیر استفاده نمائید:

Multi-objective decision making for risk allocation; Ant Colony Optimization model

The improper allocation of risk among the contracting parties is an important decision leading to increase the total cost of a project and affect the overall relationship between the contracting parties in a construction project. This study introduces a practical model to select optimum allocation of risks based on parties’ behavior in comply with the concerns of the Owner in risk allocation process. Utilizing multi objectives Ant Colony Optimization algorithm, the proposed model may achieve a feasible and full penetrative approach to select a Pareto-optimal risk allocation. The proposed model rank feasible alternative and selects optimal allocation of risks to achieve maximum reliability in project result with minimum cost and risk exposure for decision maker, as main objectives of risk allocation. Applying expert’s judgment and experimental data in this model, decision maker can determine the actual consequence of any alternative for risk allocation and select optimal one regard to his desirable amount of project delay and premium.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.