تهیه اسناد مناقصه و تنظیم قرارداد

تجهیز و توسعه بندر تجاری کیش (اسکله 7 و 8)

شناسه : 1584 07 مارس 2015 - 22:46 263 بازدید ارسال توسط :

پروژه توسعه و تجهیز بندر کیش در  پست اسکله های 7 و 8 ، به منظور تامین تجهیزات بندری و بارگیری اسکاه های ساخته شده از منابع بخض خصوصی به روش BOT طراحی و اسناد مناقصه ان تنظیم گردید.

تجهیز و توسعه بندر تجاری کیش (اسکله 7 و 8)
پ
پ

 

ارائه خدمات مشاوره به منظور تهیه اسناد مناقصه و تنظیم قرارداد

تجهیز و توسعه بندر تجاری کیش (اسکله 7 و 8)

کارفرما: سازمان منطقه آزاد کیش

پروژه توسعه و تجهیز بندر کیش در  پست اسکله های 7 و 8 ، به منظور تامین تجهیزات بندری و بارگیری اسکاه های ساخته شده از منابع بخض خصوصی به روش BOT طراحی و اسناد مناقصه ان تنظیم گردید. در این پروژه از یک روش مبتکرانه برای ارزیابی فنی مناقصه گران استفاده شد تا اطمینان از انتخاب توانمندترین پیمانکاران صورت گیرد

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.