جامعه مهندسین مشاور ایران برگزار کردکند:

دوره تخصصی مدیریت قراردادهای BOT

شناسه : 1373 27 آوریل 2018 - 21:20 288 بازدید ارسال توسط :

جامعه مهندسین مشاور ایران برگزار کرد دوره تخصصی مدیریت قراردادهای BOT 13 و 14 دی ماه 1396 رویکرد ساخت ، بهره برداری ، واگذاری ( Build,Operate,Transfer  – B.O.T) در سال های اخیر نقش موثری در اجرای پروژه های صنعت احداث داشته و  رو بجلو در حال توسعه است، B.O.T درسیستمی کارآئی دارد که از سرمایه […]

دوره تخصصی مدیریت قراردادهای BOT
پ
پ

جامعه مهندسین مشاور ایران برگزار کرد

دوره تخصصی مدیریت قراردادهای BOT

13 و 14 دی ماه 1396

رویکرد ساخت ، بهره برداری ، واگذاری ( Build,Operate,Transfer  – B.O.T) در سال های اخیر نقش موثری در اجرای پروژه های صنعت احداث داشته و  رو بجلو در حال توسعه است، B.O.T درسیستمی کارآئی دارد که از سرمایه بخش خصوصی برای توسعه زیر ساخت کشور که بطور سنتی در انحصار بخش دولتی بوده استفاده شود،تامین مالی پروژه ای اساس رویکرد B.O.T  میباشد . شناسایی فرصت ها، در طی مطالعات امکان سنجی،تا تشکیل کنسرسیوم ، مناقصه گذاری بسته های قراردادی و مالی برای بهره برداری،نگهداریو مالکیت ؛ فرآیند B.O.T را تشکیل می دهد، با استفاده از سیستم BOT کشورهای مختلف توانسته اند پروژه های عظیم و پیچیده را با جذب سرمایه گذاری خصوصی به انجام برسانند. ولی استفاده از این روش نیازمند مدیریت قراردادهای پیچیده موجود در این سیستم و توزیع صحیح ریسک ها بین عوامل متعدد قراردادی می باشد.

جامعه مهندسان مشاور ایران،جهت آشنایی بیشتر با B.O.T  دوره آموزشی دوروزه ای را بشرح تقویم زیر برنامه ریزی نموده و توصیه می شود اعضاء محترم مدیرا ن پروژه ، کارشناسان امور مالی و قراردادی را برای حضور در این دوره معرفی نمایند.

 

نام دوره

 

مدت دوره زمان

اجرای دوره

مدرس
آشنایی با توسعه زیر ساخت ها از طریق آموزش تخصصی مدیریت قراردادهای BOT  

16ساعت

چهارشنبه و پنجشنبه

13و14/دی /96

ازساعت 9 الی 17

دکتر خزائینی

رزومه مدرس در فایل ضمیمه قابل مشاهده است.مخاطبان دوره :
•    مدیران راهبردی شرکتهای عضو ، و مدیران پروژه های جذب سرمایه گذاری
•    مدیران شرکت های پیمانکاری و سرمایه گذاری
•    مدیران پروژه ها ، کارشناسان مالی و امور قراردادی

دوره تخصصی مدیریت قراردادهای BOT

شرح مختصر در مورد دوره آموزشی پیشنهادی
در این دوره ضمن معرفی ساختار پروژه های BOT یک متد ولوژی برای مدیریت قراردادهای  BOT ارائه خواهد شد که با استفاده از آن فراگیران می توانند یک پروژه BOTرا از مرحله تصویب طرح و برگزاری مناقصه تا انعقاد قرارداد برنامه ریزی و مدیریت نماید. برگزاری این دوره به صورت کارگاهی و عملی، این توانائی را به دانش پذیر می دهد که پیچیدگی قراردادی و مدلهای مالی یک پروژه BOT را تحلیل نموده و با انتخاب سرمایه گذار مناسب و انجام نظارت و راهبری دقیق آن در طول چرخه عمر طرح، موفقیت نهائی پروژه را تضمین نماید.

موضوعات مورد تدریس

•    مرور مفاهیم و ساختارهای پروژه های BOT
•    آشنایی با مفاهیم مشارکت عمومی و خصوصی(PPP)
•    معرفی سیستم قراردادهای BOT
•    معرفی ساختارهای حقوقی پشتیبان BOT
•    آموزش متدولوژی مدیریت قراردادهای BOT
•    معرفی انواع بسته قراردادی BOT
•    تعریف و تصویب طرح
•    ارزیابی کیفی و تعیین صلاحیت ها سرمایه گذاران
•    مدیریت ریسک در قراردادهای BOT
•    تهیه اسناد مناقصه برای یک پروژه BOT
•    تنظیم یک قرارداد BOT
•    خاتمه پیمان در قراردادها
•    مدیریت ادعا در قراردادهای BOT

**********


سئوالاتی که در این دوره به آن پاسخ داده خواهد شد.

 • روش تعریف و تصویب یک پروژه  BOT
 • انواع تیپ قرارداد برای تنظیم قراردادBOT
 • نحوه آدرس دهی ریسک ها در قراردادهای  BOT
 • مدیریت تغییرات و ادعاها در قرارداد BOT
 • چگونگی تنظیم مفاد و شروط قراردادی در پروژه های BOT
 • فرآیند مناقصه و انتخاب سرمایه گذار برای پروژه های BOT


توانمندیهای کسب شده در دوره توسط مخاطبین.ر این دوره بآن پاسخ داده خواهد شد.

 •  کسب توانایی برای تعریف و اخذ مجوز یک قرارداد BOT
 • توانائی تدوین یک قرارداد BOT
 • کسب توانایی نظارت و راهبری یک قرارداد BOT
 • توانایی تهیه اسناد ارزیابی کیفی و انتخاب سرمایه گذاران
 • توانایی برنامه ریزی و راهبری یک مناقصه BOT


چند سئوال جذاب از مفاهیم و ارائه کلاس جهت احساس نیاز در ذهن مخاطب.

 • روش برگزاری مناقصه در پروژه های  BOTچه تفاوتی دارد؟
 • برای تنظیم یک قرارداد BOT از چه تیپ اسناد همسانی می بایست استفاده کرد؟
 • با چه روش هایی می توان بر پروژه های BOT نظارت نمود؟
 • ساختار ضمانت ها در یک قرارداد BOT چگونه بایست تنظیم شود؟
 • نحوه مدیریت تغییرات و ادعاها در یک قرارداد BOT چیست؟

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.