ارائه خدمات مشاوره و اموزش به

شرکت مهندسی و توسعه گاز

شناسه : 1318 27 فوریه 2018 - 18:35 1137 بازدید ارسال توسط :

دکتر گرشاسب خزائنی با شرکت مهندسی و توسعه گاز در زمینه آموزش مشارکت عمومی خصوصی و خدمات مشاوره برای راهبری پروژه و بررسی ادعاهای قرارداد BOT خط ششم سراسری گاز (در چهارچوب خدمات مدیریت طرح) همکاری داشته است.

شرکت مهندسی و توسعه گاز
پ
پ

ارائه خدمات مشاوره و اموزش به

شرکت مهندسی و توسعه گاز

شركت مهندسي و توسعه گاز ايران يكي از شركتهاي تابعه شركت ملي گاز ايران است كه بر اساس نظام اجرايي طرحهاي صنعت نفت پايه گذاري شده است. اين شركت به عنوان يكي از شركتهاي مهندسي و ساخت طرحهاي صنعت نفت و گاز كشور مسئوليت مطالعات فني، اقتصادي ، مهندسي پایه و تفصيلي، تامين منابع و مديريت اجراي طرحها و پروژه هاي مصوب شركت ملي گاز ايران را بر عهده دارد .

دکتر گرشاسب خزائنی با شرکت مهندسی و توسعه گاز در زمینه آموزش مشارکت عمومی خصوصی و خدمات مشاوره برای راهبری پروژه و بررسی ادعاهای قرارداد BOT خط ششم سراسری گاز (در چهارچوب خدمات مدیریت طرح) همکاری داشته است.

نام طرح: خط لوله سراسری ششم

پروژه: گستره 3 خط لوله ششم

ام پروژه :

گستره 3

نام طرح:

خط لوله ششم سراسري

هدف:

انتقال گاز فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي به استانهاي بوشهر و خوزستان و صادرات به كويت

طول (كيلومتر):

137

قطر (اينچ):

56

ظرفيت طراحي خط لوله (ميليون متر مكعب در روز):

96

حداكثر فشار طراحي خط لوله (پوند بر اينچ مربع):

1450

ابتداي خط:

گناوه

انتهاي خط:

آغاجاري

نام پيمانكار:

تهران جنوب

نوع پيمان:

C

تاريخ شروع عمليات اجرائي:

83/11 طراحي

تاريخ بهره برداري:

86/7

ايستگاه هاي تقويت فشار گاز (عدد) :

2

محل ايستگاه ارسال توپك (كيلومتر) :

ابتداي خط

محل ايستگاه دريافت توپك (كيلومتر) :

انتهاي خط

ايستگاههاي شيربين راهي (عدد):

4

محل ايستگاههاي شير بين راهي (كيلومتر) :

362+637 و 412+550 و 421+400 و
459+581

پروژه: گستره دوم خط لوله ششم

ام پروژه :

گستره 2

نام طرح:

خط لوله ششم سراسري

هدف:

انتقال گاز فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي به استانهاي بوشهر و خوزستان و صادرات به كويت

طول (كيلومتر):

195

قطر (اينچ):

56

ظرفيت طراحي خط لوله (ميليون متر مكعب در روز):

96

حداكثر فشار طراحي خط لوله (پوند بر اينچ مربع):

1305

ابتداي خط:

رودخانه موند

انتهاي خط:

گناوه

نام پيمانكار:

ايران آروين

نوع پيمان:

C

تاريخ شروع عمليات اجرائي:

83/11 طراحي

تاريخ بهره برداري:

86/7

ايستگاه هاي تقويت فشار گاز (عدد) :

2

محل ايستگاه ارسال توپك (كيلومتر) :

ابتداي خط

محل ايستگاه دريافت توپك (كيلومتر) :

انتهاي خط

ايستگاههاي شيربين راهي (عدد):

6

محل ايستگاههاي شير بين راهي (كيلومتر) :

162+981 و 217+986 و 242+646 و
270+565 و 728+313 و 352+241

این مطلب بدون برچسب می باشد.

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.