ارائه خدمات مشاوره

شرکت مخابرات ایران

شناسه : 1199 01 دسامبر 2014 - 2:06 203 بازدید ارسال توسط :

تهیه اسناد مناقصه، تنظیم قرارداد و طراحی بسته مالی و سرمایه گذاری به منظور سرمایه گذاری و صادرات خدمات مهندسی به کشور قزاقستان در قالب قرارداد مشارکت عمومی خصوصی به روش BOT توسط دکتر گرشاسب خزائنی

شرکت مخابرات ایران
پ
پ

ارائه خدمات مشاوره

شرکت توسعه اعتماد مبین

Image result for توسعه اعتماد مبین

تهیه اسناد مناقصه، تنظیم قرارداد و طراحی بسته مالی و سرمایه گذاری برای شرکت مخابرات ایران (مالک شرکت) به منظور سرمایه گذاری و صادرات خدمات مهندسی به کشور قزاقستان در قالب قرارداد مشارکت عمومی خصوصی به روش BOT و اخذ تائیدیه مرکز صادرات خدمات مهندسی کشور و بانک عامل طرح توسط دکتر گرشاسب خزائنی صورت گرفت.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.