مجله علمی پژوهشی شریف

بهینه‌یابی تخصیص ریسک در پروژه‌های ساخت؛ با الگوریتم بهینه‌سازی جامعه‌ی مورچگان(A‌C‌O)

شناسه : 115 25 دسامبر 2019 - 12:18 328 بازدید ارسال توسط :
در این مقاله، انتخاب مناسب‌ترین تخصیص ریسک‌های پروژه، در قالب یک مسئله‌ی بهینه‌یابی به صورت کمّی مدل‌سازی شده است.
بهینه‌یابی تخصیص ریسک در پروژه‌های ساخت؛ با الگوریتم بهینه‌سازی جامعه‌ی مورچگان(A‌C‌O)
پ
پ

بهینه‌یابی تخصیص ریسک در پروژه‌های ساخت؛ با الگوریتم بهینه‌سازی جامعه‌ی مورچگان(A‌C‌O)

گرشاسب خزائنی  مصطفی خانزادی  عباس افشار

 مجله علمی پژوهشی شریف، مهندسی عمران، دوره 2-29، شماره 3، صفحه 61-69

پاییز 1392

چکیده

هدف از تخصیص ریسک، انتقال ریسک‌ها به توانمندترین عامل و تفاهم برای تسهیم متناسب سود قرارداد است. با توجه به تأثیر تخصیص ریسک بر زمان و هزینه‌ی تمام‌شده‌ی پروژه، انتخاب مناسب‌ترین تخصیص ریسک‌ها برای کارفرما اهمیتی حیاتی دارد. در این نوشتار، برای اولین بار انتخاب مناسب‌ترین تخصیص ریسک‌های پروژه، در قالب یک مسئله‌ی بهینه‌یابی به صورت کمّی مدل‌سازی شده است. مدل بهینه‌ی پیشنهادی با هدف دستیابی به بالاترین اطمینان در کسب اهداف پروژه با کمترین هزینه‌ی ممکن، یک پارامتر تصمیم کاربردی )سود هر عامل برای پذیرش ریسک( را تعریف کرده و یک مدل بهینه‌یابی را براساس الگوریتم جامعه‌ی مورچگان توسعه داده است. همچنین آنالیز حساسیت مدل، می‌تواند بهترین سناریوی ممکن در ارائه‌ی ضمانت‌های مالی را توصیه کند. قابلیت مدل پیشنهادی با پیاده‌سازی آن برای یک پروژه‌ی موردی نیز نمایش داده شده است.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.