پ
پ

استفاده از روش مشارکت عمومی خصوصی (PPP)، نیازمند تسلط بر رویه های حقوقی، مالی و فرآیندی این روش است. به همین دلیل بانک جهانی توصیه می نماید که کارفرمایان و سرمایه گذاران از مرحله تعریف طرح تا انتخاب سرمایه گذار و انعقاد قرارداد از خدمات مشاوران صاحب صلاحیت استفاده نمایند. این مشاور آمادگی دارد خدمات به شرح زیر را به کارفرمایان دولتی، شرکت های سرمایه گذاری خصوصی و موسسات مالی علاقه مند به مشاوره مشارکت عمومی خصوصی ارائه دهد:

مقدمه

روش مشارکت عمومی خصوصی (PPP)، در انواع قراردادهای این روش شامل BOT، BOO، BLT، و …. به عنوان یکی از موفق­ترین روش­های تامین مالی پروژه های زیرساختی، توسعه فراگیری در دنیا پیدا نموده است. هدایت و مدیریت پروژه های PPP به دلیل پیچیدگی های مالی و فنی این روش، نیازمند طراحی دقیق حقوقی و مدیریت صحیح ریسک­ ها است. در واقع با توجه به زمان طولانی این نوع قراردادها و شرایط متفاوت پروژه ها در هر بخش اقتصادی، برای انتخاب سرمایه گذار و هدایت قرارداد یک پروژه PPP می بایست با درک مفاهیم و ساختارهای مالی که یک پروژه PPP  را تشکیل می دهند اقدام به تهیه اسناد مناقصه و موافقت نامه پیمان صورت گیرد تا چهارچوب مالی و قراردادی مناسب برای تحقق اهداف سرمایه گذار و سرمایه پذیر فراهم سازد.

پیشنهاد دهندگان در این پیشنهاد شرح خدمات، بر اساس دانش خود از مطالعه چندین پروژه PPP بین المللی و تجربه طراحی چندین پروژه ملی، رویکردی را برای تهیه اسناد مناقصه و موافقت نامه پیمان ارائه نموده اند که به تفصیل در زیر ارائه می گردد.

 شرح خدمات

خدمات پیشنهاد شده برای مطالعه و تهیه اسناد مناقصه و موافقت نامه طرح PPP به منظور احداث و بهره برداری از پروژه مشارکت عمومی خصوصی، در شش (۶ ) فاز متفاوت زیر برنامه ریزی و ارائه خواهد گردید:

 • تحلیل و تدوین ساختار قراردادی:
  • بررسی اسناد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ فنی طرح (مطالعات پایه)
  • تعیین ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ و اهداف ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺬﻳﺮ
 • برنامه ریزی مدیریت ریسک های پروژه
  • برنامه ریزی مدیریت ریسک های پروژه (در صورت صلاحدید)
  • ارزیابی کیفی میزان احتمال و تاثیرگذاری ریسک های پروژه
  • مذاکره و نهایی سازی الگوی تخصیص ریسک
 • تهیه مدل ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮﻭﮊﻩ
  • ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ و تهیه مدل کسب و کار ﭘﺮﻭﮊﻩ (Business Plan)
  • ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺪﻝ ﻣﺎﻟﻲ
  • تدوین ساختار مالی قرارداد و ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ
 • ﺗﻬﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
  • تهیه ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔذﺍراﻥ
  • ﺁﮔﻬﻲ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ جذب سرمایه گذار
  • ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ارزیابی پیشنهادات مناقصه
  • ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ پیشنهادات ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ
 • ﺗﻨﻈﻴﻢ قرارداد
  • تدوین ساختار قرارداد (با توجه به ساختار مالی و الگوی تخصیص ریسک)
  • تنظیم مفاد موافقت نامه و تعهدات دو طرف
  • ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ موافقت نامه
  • کنترل یکپارچگی و نهایی سازی اسناد موافقت نامه
 • خدمات مدیریت طرح (MC) دوره احداث و بهره برداری (انتخابی)
  • تضمین کیفیت خدمات پروژه و کنترل شاخص های عملکردی
  • مدیریت قراردادی به منظور نظارت بر روند انجام تعهدات
  • کنترل مالی سرمایه گذار به منظور تطبیق مکانیزم های جبران عوارض
  • راهبری نظام مدیریت پروژه به منظور دستیابی به اهداف مبنای قرارداد
  • کنترل و به روزآوری برنامه مدیریت ریسک با هدف کاهش مخاطرات پروژه

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.