پ
پ

مدیریت پروژه، به کارگیری دانش، مهارت، ابزار و تکنیک در قبال طیف وسیعی از فعالیت ها است که جهت برآورده شدن اهداف یک پروژه انجام می‌شود. هدف این دانش، موفقیت پروژه در تکمیل محدوده پروژه و دستیابی به اهداف زمانی، بودجه ای و کیفیتی است.

سالانه حجم زیادی پروژه ها در حوزه زیر ساخت، صنعت، IT و …. تعریف می شود که تولید خدمات یا کالای خاصی را در زمان و بودجه مشخص هدف گذاری کرده است. ولی بررسی عملکرد پروژه ها در کشور نشان می دهد که غالب این پروژه به زمانبندی خود دست نیافته و با قیمتی چند برابر پایان می یابند.

تغییر پارادایم به دانش پروژه

چالش اصلی در طرح های زیرساختی آن است که چگونه می توان اطمینان پیدا کرد که این پروژه ها به اهداف خود دست یابند؟ برای پاسخ به این نیاز ما دو پیشنهاد جدی را برای تغییر پارادایم در مدیریت پروژه کشور پیشنهاد داده ایم:

۱- مدیریت پروژه عملی یعنی توسعه ابزارها و روش های مدیریت پروژه بر مبنای درس آموخته های پروژه های واقعی

۲- مدیریت پروژه سازمانی به معنای توسعه مدیریت پروژه با استفاده از قابلیت های سازمان پروژه محور

نیاز به رویکردی عملیاتی و چندجانبه

بسیاری از مدیران پروژه ها (بویژه در صنعت زیرساخت)، مدیریت پروژه را بسیار دشوار می یابند. و باور دارند که آموزش استانداردها و اخذ گواهینامه ها متعدد، کمک چندانی به بهبود انجام پروژه ها در عمل نداشته است.

مدیرریت پروژه موفق نیازمند بکارگیری همزمان دانش، مهارت های فردی و قابلیت های سازمانی است. که موجب می شود شایستگی مدیران پروژه ماهیت چند بعدی پیدا کند و صرف آشنائی با استانداردها برای انجام موفق پروژه کفایت نکند.

بر اساس استاندارد PMBOK، دانش مدیریت پروژها حداقل شامل بر ده حوزه دانش می گردد که اجرای موفق هر کدام نیازمند تسلط بر فرآیندها و ابزارهای تخصصی آن دانش است.

ولی علاوه بر آن استفاده صحیح از ابزارها نیازمند آشنائی با ملاحظات فنی و تخصصی حوزه صنعتی است که پروژه در آن کانتکس تعریف شده است. اینهمه الزام می کند که هر نوع برنامه تربیت مدیران پروژه، شامل بر معرفی ظرایف ابزارها و الزامات بکارگیری آنها بر اساس درس اموخته های انجام عملی پروژه ها باشد.

دست نوشته ها

مطالب آموزشی

دانلودها

خدمات مشاوره و آموزش

با توجه به رویکرد عملی به مدیریت پروژه، بسته خدمات مشاوره و آموزش پیشنهادی شامل بر رویکرد حل مساله با توجه به قابلیت های سازمان پروژه محور و منتورینگ بر مبنای درس اموخته های از پروژه های اجرائی است.

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.