پ
پ

قراردادهای سرمایه گذاری به دلیل ماهیت و مخاطراتی که درگیر ان می باشند، نوع خاصی از قراردادهای را شامل می شوند که با دیگر قرادادهای پیمانکاری و یا بازرگانی تفاوت دارند. خدمات مشاوره سرمایه گذاری، به کارفرمایان، سرمایه پذیران و حتی شرکت های سرمایه گذاری خصصی کمک می نماید که روند جذب و عقد قرارداد سرمایه گذاری را به صورت مطمئن و علمی به پیش برند.

پیشنهاد دهندگان در این پیشنهاد شرح خدمات، بر اساس دانش و تجربه خود از طراحی و هدایت چندین پروژه ملی، رویکردی را به منظور تعریف بسته های سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران در طرح ها ارائه نموده اند. این مشاور در قالب شرح خدمات پیشنهادی، پشتیبانی و هدایت روند سرمایه گذاری را برای شرکت های سرمایه گذار خصوصی و یا کارفرمایان دولتی بر عهده خواهد داشت.

 

شرح خدمات

خدمات پیشنهاد شده برای مشاوره و سیاست گذاری به منظور هدایت روند سرمایه گذاری در طرح در فازهای زیر برنامه ریزی و ارائه خواهد گردید:

فاز ۱٫  مطالعه و شناخت طرح

 • بررسی مجوزها، نقشه ها، گزارشات و کلیه اسناد طرح به منظور شناخت اهداف و موضوع پروژه
 • مصاحبه و جمع اوری نظرات و اهداف کارفرما از اجرای طرح
 • بازنگری طرح جامع بر اساس ملاحظات جذب سرمایه گذاری

فاز ۲٫  ارزیابی طرح ها و تهیه لیست فرصت های سرمایه گذاری

 • تعریف و تدوین بسته های سرمایه گذاری بر اساس طرح جامع
 • بررسی و انتخاب روش تامین مالی مطلوب برای هر یک از فرصت های سرمایه گذاری
 • تهیه طرح توجیهی پروژه های موضوع سرمایه گذاری براساس مدل کسب و کار طراحی شده
 • تدوین لیست فرصت های سرمایه گذاری به همراه مدل مطلوب تامین مالی و توجیه اقتصادی طرح

فاز ۳٫     بازاریابی و مذاکره با سرمایه‌گذاران

 • بررسی اولویت بندی فرصت های سرمایه گذاری بر اساس شرایط بازار و نیاز های ابلاغی شرکت
 • بازاریابی برای جذب سرمایه گذار در هر یک از فرصت های سرمایه گذاری و برگزاری جلسات لازم با سرمایه گذاران منتخب
 • ارائه خدمات پشتیبانی فنی و هدایت شرکت در روند مذاکرات با سرمایه گذاران به منظور رفع ابهامات فنی و مالی و کسب بیشترین منفعت در سرمایه گذاری

فاز ۴٫  مدیریت قراردادهای سرمایه گذاری

 • شناسائی و ارزیابی ریسک های پروژه
 • تهیه مدل ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮﻭﮊﻩ بر اساس مدل مبنای سرمایه گذاری
 • تعیین روش واگذاری و ارزیابی صلاحیت سرمایه گذاران
 • تهیه و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری

فاز ۵٫   مدیریت طرح دوره احداث و بهره برداری (در صورت صلاحدید)

 • ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به منظور اطمینان از دستیابی به اهداف زمانی
 • مدیریت روند قراردادی شامل کنترل تغییرات، بررسی ادعاها و تنظیم الحاقیه ها
 • مدیریت هزینه در پروژه شامل کنترل تحقق تامین مالی سرمایه گذار، تغییرات هزینه ها و در صورت نیاز به روز اوری مدل مالی
 • کنترل یکپارچگی و نهایی سازی اسناد موافقت نامه

فاز ۶٫ خدمات مدیریت طرح (MC) دوره احداث و بهره برداری (در صورت صلاحدید)

 • تضمین کیفیت خدمات پروژه و کنترل شاخص های عملکردی
 • مدیریت قراردادی به منظور نظارت بر روند انجام تعهدات
 • کنترل مالی سرمایه گذار به منظور تطبیق مکانیزم های جبران عوارض
 • راهبری نظام مدیریت پروژه به منظور دستیابی به اهداف مبنای قرارداد
 • کنترل و به روزآوری برنامه مدیریت ریسک با هدف کاهش مخاطرات پروژه

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.