پ
پ

تحصیلات

  • دکترای مهندسی عمران، سازه، دانشگاه علم و صنعت ایران
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مدیریت و مهندسی ساخت، دانشگاه علم و صنعت ایران
  • کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

خدمات مشاوره

عنوان موضوع خدمات شرح خدمات کارفرما
بنادر کوچک
تونل امیرکبیر
شهید رجائی
برنامه ریزی استراتژیک مدیریت استراتژیک تدوین برنامه استراتژیک
استقرار نظام مدیریت استراتژیک
طراحی ساختار سازمانی
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا
معاونت عمران
برنامه ریزی استراتژیک مدیریت استراتژیک تدوین برنامه استراتژیک مهندسین مشاور ساحل
استقرار نظام مدیریت استراتژیک
پیاده سازی برنامه استراتژیک
شرکت ساحل امید ایرانیان
استقرار نظام تعالی سازمانی و کسب در جایزه ملی تعالی سازمان طراحی نظام تعالی سازمانی
مدیریت فرآیندها
طراحی ساختار سازمانی
مهندسین مشاور ساحل
پروژه خدمات مهندسی  و توسعه مخابرات به کشور قزاقستان مشارکت عمومی خصوصی طراحی ساختار قرارداد
تنظیم قرارداد
شرکت توسعه اعتماد مبین
اصلاح و بازنگری لایحه مشارکت عمومی و خصوصی مشارکت عمومی خصوصی مطالعه و بررسی اسناد مرکز پژوهش های مجلس
پروژه احداث مخازن نفتی جاسک مشارکت عمومی خصوصی طراحی ساختار قرارداد
تنظیم قرارداد
شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)
پروژه توسعه و بهره برداری از فرودگاه  بین المللی جزیره کیش مشارکت عمومی خصوصی طراحی ساختار قرارداد منطقه آزاد کیش
تهیه مدل مالی شرکت فرادریا عرشه
پروژه احداث Mini Refinery ها مشارکت عمومی خصوصی تهیه پیشنهاد سرمایه گذاری  قرارگاه  خاتم الانبیا
پروژه توسعه هتل المپیک و مجموعه ورزشی انقلاب مشارکت عمومی خصوصی طراحی ساختار قرارداد
تهیه مدل مالی
شرکت توسعه اماکن ورزشی کشور
پروژه نیروگاه برق کوچک در مسیر انتقال آب کرمان مشارکت عمومی خصوصی طراحی ساختار قرارداد مهندسین مشاور ساحل
تونل طبقاتی بزرگراه صیاد (شهید متوسلیان) مشارکت عمومی خصوصی طراحی ساختار قرارداد سازمان مهندسی شهرداری تهران
تهیه مدل مالی موسسه مهندسین مشاور ساحل
 طرح پتروشیمی دماوند مشارکت عمومی خصوصی طراحی ساختار قرارداد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا
تنظیم قرارداد مهندسین مشاور ساحل
پروژه خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک مدیریت طرح تنظیم قرارداد مهندسی و توسعه نفت (متن)
پروژه سرمایه و احداث نیروگاه قشم قرارداد خرید مذاکرات خرید شرکت برق مولد قشم
تنظیم قرارداد شرکت مدیریت هیربدان
خرید تجهیزات خط لوله و ایستگاه تقویت فشار گاز قرارداد خرید مدیریت ادعاها شرکت مدیریت هیربدان

همکاران

  1. شرکت توسعه اماکن ورزشی کشور
  2. بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران
  3. مرکز پژوهش های مجلس
  1. سازمان برنامه و بودجه کشور
  • جامعه مهندسین مشاور ایران
  1. مرکز مطالعات نظام پیمانکاری

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.