پ
پ

خدمات مشاوره برای تامین مالی پروژه ها، این فرصت را برای کارفرمایان دولتی، سرمایه گذاران خصوصی و حتی موسسات مالی و اعتباری فراهم می کند که با معرفی ابزارهای مالی قابل دسترس و ارزیابی هزینه و فرصت بکارگیری هرکدام از این ابزارها، بتوانند ارزان ترین و کم ریسک ترین منبع تامین مالی را بکارگیرند.

شرح خدمات را می توانید از لینک خدمات مشاوره برای تامین مالی پروژه ها دانلود کنید:

 

سوابق خدمات مشاوره

این مشاور خدمات تامین مالی را در پروژه های زیر به کارفرمایان متفاوت ارائه نموده است:

۱- تهیه طرح توجیهی و انتشار اوراق صکوک در پروژه مترو بهارستان به اصفهان

۲- آماده سازی اسناد و انتشار اوراق صکوک در پروژه مترو شهر جدید گلبهار

۳- ارزیابی مالی و تهیه اسناد فراخوان جذب سرمایه گذار در پروژه توسعه شمالی خط ۱۰ مترو تهران

۴- تهیه اسناد و عقد قرارداد تامین مالی ۵۰ اتوبوس برقی برای خط بهارستان تهران

۶- تهیه اسناد و برگزاری فراخوان جذب سرمایه گذار برای تامین ۱۰۵ واگن مترو

۷- تهیه مدل مالی و اسناد فراخوان جذب سرمایه گذار برای پروژه سد و نیروگاه کارون ۲

۸- تهیه اسناد فراخوان و تنظیم قرارداد تامین مالی نیروگاه سیاه بیشه

 

کارفرمایان خدمات

کارفرمایان متفاوت در طول سال ها، از خدمات این مشاور بهره مند شده اند:

۱- شرکت متروی تهران

۲- شرکت اتوبوسرانی تهران

۳- شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

۴- شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

۵- مهندسی و توسعه نفت (متن)

۶- سازمان منطقه آزاد کیش

۷- شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی

 

شرح خدمات قابل ارائه

خدمات مشاوره به منظور تامین مالی پروژه ها، شامل بر سرفصل های زیر است:

الف- طراحی بسته تامین مالی

بسته تامین مالی، ترکیبی از ابزارهای مالی و فراهم شده از منابع متفاوت مالی به منظور دستیابی به بالاترین منافع و کمترین ریسک برای کارفرما می باشد. این مهم نیازمند انتخاب ابزارها و تناسب سازی آن با ویژگی های پروژه است.

ب- ارزیابی مالی پروژه

ارزیابی مالی با هدف توجیه مالی پروژه و ایجاد شرایط بانک پذیری پروژه انجام می گیرد

ج- جذب منابع و مذاکره با موسسات مالی

بسیاری از بانک ها، شرکت های تامین سرمایه، هلدینگ های سرمایه گذاری و … می توانند تامین کنندگان منابع مالی پروژه ها باشند، ولی انتخاب بین این منابع و رسیدن به یک قرارداد برد-برد، نیاز به حجم بالائی از پیگیری و دانش دارد

د- راهبری فرانید تامین مالی

اجرائی نمودن تامین مالی، نیازمند استقرار فرایندها و ارائه پشتیبانی های حقوقی و فنی است که در قالب خدمات راهبری و پشتیبانی توسط این مشاور قابل ارائه می باشد.

تیم کارشناسی مشاور

برای ارائه شرح خدمات ارائه شده در بالا، تیمی از متخصصان در حوزه های مهندسی مالی، مدییرت پروژه، مدیریت قراردادها و مدلسازی مالی در کنار یکدیگر همکاری می نمایند. مشخصات تیم پروژه به شرح ذیل است:

۱- مدیر پروژه ، دارای مدرک دکتری مهندسی ساخت با تجربه ۲۰ ساله در تامین مالی پروژه ها

۲- کارشناس ارشد مهندسی مالی، دارای مدرک دکتر مالی با سابقه ۲۰ ساله در بازار سرمایه

۳- کارشناس مدیریت پروژه، دارای مدرک کارشناسی ارشد با سابقه بالا در مدلسازی مالی و تهیه طرح های توجیهی

۴- کارشناس قرادادها، دارای کارشناسی حقوق با تجربه بالا در قرادادهای مالی و مشارکت عمومی خصوصی

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.