پ
پ

بسیاری از پروژه ها به دلیل کمبود منابع مالی، امکان توسعه پروژه ها را نداشته و در نتیجه از منافع مالی و اقتصادی پروژه محروم می شوند. تامین مالی پروژه با هدف تامین منابع مالی و بکارگیری متناسب با ریسک ها و طول عمر پروژه ها طراحی می گردد.

انواع منابع سیستم های مالی نظیر نظام بانکی، اعتباری، سرمایه گذاران نهادی، روش های مبتنی دارایی یا بدهی وجود دارد. علاوه بر آن ابزارها و روش های متفاوتی در برابر بنگاه ها و دیگر نهادهای اقتصادی قرار دارد. ولی همه این روش ها مناسب با شرایط هر پروژه نیستند. تجربه نشان داده است که انتخاب روش تامین مالی نامناسب منجر به شکست و حتی ورشکستگی شرکت مجری گردد.

در واقع، درک صحیح ابزارها، قابلیت های هر روش و الزامات بکارگیری هر سیستم مالی، آن را تبدیل به یک دانش بین رشته ای نموده است که می بایست علاوه بر ابزارهای مالی، دانش مدیریت پروژه و روش های قراردادی را نیز در اختیار داشته باشد. متخصصان برحسب نحوه تامین منابع، ساختار تعهدی ایجاد شده، ریسک های بازگشت سرمایه، حجم منابع فراهم اوری شده و …. بین روش های مختلف دست به انتخاب زده و فرآیند بکارگیری هر روش را با دانش مدیریت پروژه، مهندسی می نمایند.

تامین مالی پروژه ای

در بین روش های مختلف تامین مالی، تامین مالی پروژه_ای (Project Finance)، شکل خاصی از تامین مالی است که متناسب با ویژگی های پروژهها طراحی شده است. این روش به دلیل ریسک های به مراتب کمتر برای وام گیرنده، آزادی عمل به سرمایه گذار و توان ان برای تامین حجم بالائی از منابع، تبدیل به رویکرد غالب در پروژه های زیرساختی شده است.

روش تامین مالی پروژه-ای عموما در قالب روش مشارکت عمومی خصوصی (PPP) استفاده می شود. به همین دلیل بکارگیری این روش، نیازمند دانش گسترده ای در حوزه مهندسی مالی، مدیریت قراردادها و البته شناخت روش مدیریت پروژه های مشارکت عمومی خصوصی می باشد.

خدمات مشاوره تامین مالی

 

آموزش تامین مالی

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.