پ
پ

تامین مالی (Finance) به معنای فراهم سازی منابع مالی جهت بکارگیری در یک فعالیت اقتصادی از انواع منابع سیستم های مالی نظیر نظام بانکی، اعتباری، سرمایه گذارای، دارایی ها و بدهی ها است. برای تامین مالی، ابزارها و روش های متفاوتی در برابر بنگاه ها و دیگر نهادهای اقتصادی قرار دارد که برحسب نحوه تامین منابع، ساختار تعهدی ایجاد شده، ریسک های بازگشت سرمایه، حجم منابع فراهم اوری شده و …. می بایست دست به انتخاب بزنند.

درک صحیح ابزارها، قابلیت های هر روش و الزامات بکارگیری هر سیستم تامین مالی، آن را تبدیل به یک دانش فنی و بین رشته ای نموده است که می بایست علاوه بر ابزارهای مالی، دانش مدیریت پروژه و روش های قراردادی را نیز در اختیار داشته باشد

تامین مالی پروژه ها

تامین مالی پروژه ای (Project Finance)، شکل خاصی از تامین مالی است که بر اساس دارائی های ایجاد شده از پروژه در آینده فراهم می گردد. تامین مالی پروژه ای، به دلیل ریسک های به مراتب کمتر برای وام گیرنده، آزادی عمل به سرمایه گذار و توان ان برای تامین حجم بالائی از منابع، متناسب با ویژگی های پروژه طراحی شده است

روش تامین مالی پروژه ای عموما در قالب روش مشارکت عمومی خصوصی (PPP) استفاده می شود. به همین دلیل بکارگیری این روش، نیازمند دانش گسترده ای در حوزه مهندسی مالی، مدیریت قراردادها و البته شناخت روش مدیریت پروژه های مشارکت عمومی خصوصی می باشد.

خدمات مشاوره و اموزش

با توجه به گستردگی این حوزه دانشی و تخصصی بودن ابزارهای تامین مالی، خدمات مشاوره و آموزش در حوزه تامین مالی در سه گروه تامین مالی شرکتی، تامین مالی پروژه ای و تامین مالی بین المللی ارائه می شود.

روش های تامین مالی تامین مالی پروژه

تامین مالی بنگاه ها

تامین مالی پروژه

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.